Minister (en Ministerie) van Defensie komt belofte niet na

Na het unaniem door de Tweede Kamer aangenomen Veteranenwet in juni 2011 [http://veteranenclaim.nl/Veteranenwet_2.doc] en het aangenome besluit in juni 2010, heeft de Minister van Defensie en het Kabinet op 29 november kenbaar gemaakt dat de Veteranenclaim was toegekend met een schikking van 110 miljoen Euro, om de verwonde Veteraan schadeloos te stellen voor zijn/haar geleden schade, opgelopen tijdens de uitvoering van hun werk, tijdens missies voor Vrede en Veiligheid op meerdere plekken van de wereld.
Ondanks deze toezegging en middels een brief aan de Voorzitter- en Leden van de Tweede Kamer [http://www.veteranenclaim.nl/wp-content/uploads/2011/12/brief_hillen.pdf] en ondanks de inmenging van de Nationale Ombudsman, is er tot op heden niet tot uitbetaling over gegaan en wacht deze groep ‘oude’ Veteranen nog steeds op inlossing van deze Nationale Ere-schuld.
Met deze petitie willen wij als Veteraan aandacht vragen en een burgerinitiatief starten, zodat met uw steun en stem, een einde wordt gemaakt aan de Ere-schuld van de Nederlandse Staat en deze met enige druk wordt uitgevoerd.
Velen van deze Veteranen zijn tijdens hun missie lichamelijk- of  psychisch verwond terug gekomen, waarbij, met name door een Post Traumatische Stress Stoornis, het leven wat zij voerden, geheel of gedeeltelijk zijn kwijt geraakt. 
Wij vragen u, indien u ook van mening bent dat deze Nationale Ere-schuld snel en accuraat dient te worden ingelost, om deze petitie mede te ondertekenen, welke als burger initiatief bij 10.000 zullen worden aangeboden aan het Kabinet en in het bijzonder aan de Minister Hillen.

Advertenties